Na česko-polském pohraničí jsme vybrali tradiční řemeslníky, kteří si kladou za cíl chránit dědictví lidové kultury regionu a řemesla.
Tyto řemesla se mohou stát vizitkou regionu a vhodným způsobem vedené propagační činnosti mohou přispět ke zvýšení turistického potenciálu regionu a budování pocitu sounáležitosti mezi současnými a novými turisty.
Podívejte se a seznamte se s našimi řemeslníky v záložce Popis projektu.