Zahájení projektu

Září 2017

Projekt je reakcí na postupný pokles popularity regionu jako turistické destinace. I přes širokou škálu turistických atrakcí se region stává stále méně konkurenceschopným ve vztahu k ostatním částem Evropy. Dalším podnětem k projektu jsou sociálně-ekonomické změny v posledních letech pozorované v příhraniční oblasti. Turisté často volí jiný zájmový okruh ke strávení dovolené a zapomínají na atraktivity, které jsou k dispozici na dosah ruky. Kromě toho, tento turistický region trpí problémem nezaměstnanosti, ekonomické migrace obyvatel a postupným mizením řemeslných profesí.
Mnoho lidí si jako cíl svých prázdninových cest vybírá vzdálené destinace, aniž by si uvědomili výhody bezprostředního okolí. Proto se mnoho atraktivních míst ubírá do zapomnění a potenciál cestovního ruchu není plně využit. Vzhledem k této klesající hodnotě turistické oblasti, jsou podnikatelé a živnostníci výdělečně činní v turistickém ruchu, nuceni měnit svůj obchodní profil. Propagační aktivity projektu mají tento trend omezit a podpořit využívání potenciálu regionu. Tento potenciál bude předložen cílovým skupinám v zajímavé formě, která zdůrazní atraktivitu regionu.
Vysoká míra migrace je spojena s postojem mladých lidí. Je zřejmé, že jako místo vzdělání a pozdějšího pracovního místa a profesního rozvoje si vybírají místa daleko od domova, jelikož jsou přesvědčení o větších příležitostech pro jejich rozvoj.
Šance pro mladé lidi určuje nejen studium populárních oborů, po kterých se často obtížně hledá práci. Využití potenciálu místních dovedností svázaných s tradičními profesemi by mohla být cesta k úspěchu. Projekt bude klást velký důraz na hodnoty řemeslných prací, takže budou zviditelněné a doceněné, řemeslná práce je použitá jako unikátní reklama regionu.

 

Analýza potenciálu cestovního ruchu a kulturního dědictví pohraničí z pohledu výskytu řemesel

Listopad 2017

Akce předpokládá přezkoumání dostupných studií o potenciálu cestovního ruchu a kulturního dědictví v přihraničí s identifikací charakteristických řemesel regionu, včetně řemesel zanikajících. Hlavní část studie bude obsahovat informace o řemeslnicích působících v regionu -specifikace činnosti, historie, apod. Kromě toho analýza zvýrazní turistické atrakce regionu se zvláštním zaměřením na tradiční řemesla.

Natáčení filmů

Únor 2017

V rámci projektu se očekává příprava a zhotovení propagačního videa, které představuje každodenní práci řemeslníků podporující hodnoty kulturního dědictví a cestovního ruchu.
V rámci projektu bude připraveno 8 filmů, 4 prezentující řemeslníky na polské a 4 na české straně.

Mobilní aplikace

Květen 2018

V rámci realizace projektu se očekává příprava a spuštění mobilní aplikace na mobilní zařízení a její ekvivalent na stolní počítače. Aplikace poskytne průvodce regionem a „stezkou tradičních řemesel“, a bude obsahovat informace o řemeslech regionu. Kromě kontaktních informací bude aplikace uživatele informovat o specifikacích a historii řemesla. Klíčovým prvkem aplikace bude dostupnost filmů, které představí každodenní práci řemeslníka a řadu informací o turistickém a kulturním dědictví regionu.

 

Stezka místního řemesla

Červen 2018

Projekt zahrnuje spojení workshopů projektu do stezky místního řemesla. Workshopy budou označeny informačními tabulemi. Tabule budou obsahovat QR kódy a po naskenování kódu uživateli mobilních telefonů, získají oni informace a budou moci zhlédnout připravené propagační video. Informace o nově vytvořené stezce budou sděleny prostřednictvím projektu mediální kampani.

Dny řemesla

Červen – Srpen 2018

Ve dnech řemesel v šesti místech v regionu (v každém místě v jiném čase) bude umístěn propagační stánek, ve kterém se bude řemeslník prezentovat.
Během Dnů řemesel se řemeslníci podělí s informacemi o specifikaci jejich práce a budou také prezentovat své produkty. V těchto dnech bude mít místní komunita jedinečnou příležitost poznat práci řemeslníků v regionu.

Studijní návštěva

Září 2018

V rámci akce se předpokládá organizace jedné 2-denní studijní cesty pro představitele cestovního ruchu – podnikatele, průvodce, díky které získají znalosti o práci místních řemeslníků a s tím spojených dalších možnostech, a také informace o turistických atrakcích regionu. Během cesty budou účastníci moci vidět práci řemeslníků a budou tak schopni doplnit a rozšířit pro turisty svou nabídku. V rámci cesty skupina 30 lidí navštíví české a polské řemeslníky.

Festival místního řemesla

Listopad 2018

Vyvrcholením projektu bude společný polsko-český festival místních řemesel. V rámci festivalu partneři budou prezentovat mobilní aplikaci. Ve druhé části festivalu budou řemeslníci prezentovat své dovednosti. Festival bude přístupný veřejnosti a budou se na něm podílet zástupci cílových skupin projektu a místní komunity. Součástí festivalu bude také příležitost prezentovat kulturní dědictví regionu prostřednictvím prezentace filmů a vystoupení místních souborů. V průběhu festivalu se bude konat prezentace nového produktu cestovního ruchu – Stezky místního řemesla.

Zakončení projektu

Prosinec 2018

Předměty vyrobené tradičními metodami mají jedinečné kouzlo. Obklopte se jedinečnou ruční prací.

Cíle projektu

v číslech
0
Vzdělávací Filmy
0
Stezka místního řemesla
0
Dny řemesel
0
Účastníci studijní návštěvy
0
Festival místního řemesla

Výsledky projektu

 

"E.T. WOOL"

Erika Trojková

MITRENGA, a.s.

MITRENGA, a.s.

FABRI PLUS s.r.o.

Martin Humpolec

KAMENICTVÍ KUBICZEK

Kubliczek Patrik