Srdečně Vás zveme na první Den řemesla již 9. června tohoto roku od 15:00 hod. do Wilkowic. Mezi hosty budou řemeslníci, kteří se podělí o zajímavosti týkající se specifik jejich profese. Budou prezentovat také své výrobky mj.: dřevěné hračky, kožešinové výrobky, suvenýry a ryté ozdoby a také tesařské výrobky. Tento den bude také možnost poznat jedinečnou roli řemesla v regionu. Podrobnosti týkající se této akce budou dostupné na naší stránce na Facebooku.