Rozpoczęcie projektu

Wrzesień 2017

Projekt jest odpowiedzią na postępujący spadek popularności regionu jako destynacji turystycznej. Region, mimo szerokiego wachlarza atrakcji turystycznych staje się coraz mniej konkurencyjny w stosunku do innych części Europy. Drugim punktem wyjściowym projektu są zmiany społeczno-gospodarcze ostatnich lat obserwowane na terenie pogranicza. Turyści często wybierają inne kierunki swoich wyjazdów urlopowych, zapominając o walorach turystycznych dostępnych na wyciągnięcie ręki. Ponadto atrakcyjny pod kątem turystycznym region boryka się z problemem bezrobocia, migracji ekonomicznej mieszkańców, a także stopniowego zanikania zawodów rzemieślniczych.
Wiele osób wybiera odległe destynacje jako cel swoich wakacyjnych wyjazdów, nie zdając sobie sprawy z walorów najbliższego otoczenia. Wobec tego wiele atrakcyjnych miejsc odchodzi w zapomnienie a potencjał turystyczny regionu nie jest w pełni wykorzystany. Z uwagi na spadającą wartość turystyczną regionu osoby prowadzące działalność turystyczną są zmuszone do dywersyfikacji profilu swojej działalności. Działania promocyjne projektu mają przeciwdziałać temu trendowi i zachęcić do korzystania z potencjału regionu. Potencjał ten zostanie zaprezentowany grupom docelowym w ciekawej formie, co jeszcze bardziej pokreśli atrakcyjność regionu.
Wysoki wskaźnik migracji wiąże się z postawą młodych ludzi. Dostrzegalne jest, że jako miejsce edukacji, a później miejsce pracy i rozwoju zawodowego wybierają miejsca odległe od miejsca zamieszkania, dające w ich mniemaniu większe możliwości rozwoju.
Szansę dla młodzieży stanowi nie tylko podejmowanie studiów na popularnych kierunkach, po których nierzadko trudno o pracę. Wykorzystanie potencjału w tym niszowych umiejętności związanych chociażby z zawodami tradycyjnymi może okazać się drogą do sukcesu. Projekt położy duży nacisk na wartość pracy rzemieślników, dzięki czemu staną się oni rozpoznawalni i doceniani, a ich praca wykorzystana jak unikatowy element promocyjny regionu.

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego pogranicza pod kątem występowania rzemiosła

Listopad 2017

Działanie zakłada przegląd dostępnych analiz dotyczących potencjału turystyczno-kulturowego pogranicza wraz ze zidentyfikowaniem rzemiosł charakterystycznych dla regionu, w tym rzemiosł zanikających. Główną częścią analizy będzie pozyskanie informacji na temat zakładów rzemieślniczych w regionie – specyfiki działalności danego zakładu, historii itp. Ponadto przeprowadzona analiza wskaże walory turystyczne regionu, ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnych rzemiosł.

Realizacja filmów

Luty 2018

W ramach działania przewiduje się przygotowanie filmów promocyjnych prezentujących codzienną pracę rzemieślników na tle walorów turystyczno-kulturowych regionu.
W ramach projektu przygotowanych zostanie 8 filmów, 4 prezentujących zakłady rzemieślnicze z Polski i 4 na temat rzemieślników z Czech.

Aplikacja mobilna

Maj 2018

W ramach działania przewiduje się przygotowanie aplikacji mobilnej na urządzenia przenośne oraz jej odpowiednika na komputery stacjonarne. Aplikacja będzie stanowić przewodnik po regionie „szlakiem rzemiosła tradycyjnego” zawierający informacje o zakładach rzemieślniczych w regionie. Poza danymi kontaktowymi aplikacja będzie informować użytkownika o specyfice i historii danego rzemiosła. Kluczowym elementem aplikacji będzie dostępność filmów prezentujących codzienną pracę rzemieślnika oraz szereg informacji na temat walorów turystycznych i dziedzictwa regionu.

Szlak Lokalnego Rzemiosła

Czerwiec 2018

Projekt zakłada połączenie zaangażowanych w projekt warsztatów rzemieślniczych w nowy szlak turystyczny regionu – Szlak Lokalnego Rzemiosła. Warsztaty rzemieślnicze zostaną oznakowanie za pomocą tablic informacyjnych. Tablice będą zawierały kod QR, który po zeskanowaniu telefonem komórkowym odwoła użytkowników do linku zawierającego przygotowany film promocyjny.

Dni Rzemiosła

Czerwiec - Sierpień 2017

W ramach Dni Rzemiosła w sześciu miastach regionu (w każdym mieście w innym czasie) zlokalizowane zostaną punkty promocyjne, w których prezentować się będą lokalni rzemieślnicy.
Podczas Dni Rzemiosła w roli prelegentów wystąpią rzemieślnicy, którzy podzielą się z uczestnikami informacjami na temat specyfiki swojej pracy, zaprezentują również swoje produkty. Dni te będą okazją do poznania przez lokalną społeczność unikatowej roli rzemieślników w regionie.

Wizyta studyjna

Wrzesień 2018

W ramach działania zakłada się organizację jednej 2-dniowej wizyty studyjnej dla przedstawicieli branży turystycznej, przedsiębiorców, organizatorów turystyki, dzięki której zdobędą wiedzę na temat pracy lokalnych rzemieślników i potencjału z nim związanego a także pozyskają informacje na temat walorów turystycznych regionu. Podczas wizyt uczestnicy będą mogli zapoznać się z pracą rzemieślników oraz możliwościami uzupełnienia swojej oferty turystycznej o walory jakie niesie za sobą rzemiosło pogranicza. W ramach wizyt grupa 30 osób odwiedzi czeskich oraz polskich rzemieślników.

Festiwal Lokalnego Rzemiosła

Listopad 2018

Zwieńczeniem projektu będzie wspólny polsko-czeski Festiwal Lokalnego Rzemiosł. W ramach Festiwalu partnerzy projektu zaprezentują aplikację mobilną. W drugiej części Festiwalu będzie miała miejsce prezentacja umiejętności i oferty lokalnych rzemieślników. Festiwal będzie miał charakter otwarty a wezmą w nim udział przedstawiciele grup docelowych projektu oraz społeczność lokalna. Festiwal będzie także okazją do zaprezentowania dziedzictwa kulturowego regionu poprzez prezentację filmów oraz występ lokalnych zespołów. Podczas Festiwalu będzie miała miejsce szeroka akcja promocyjna nowego produktu turystycznego – Szlaku Lokalnego Rzemiosła.

Zakończenie projektu

Grudzień 2018


Przedmioty wykonane tradycyjnymi metodami mają niepowtarzalny urok. Pozwól otoczyć się niepowtarzalnym rękodziełem.

Cele projektu

W liczbach
0
Filmy Edukacyjne
0
Szlak Lokalnego Rzemiosła
0
Dni Rzemiosła
0
Uczestnicy Wizyty Studyjnej
0
Festiwal Lokalnego Rzemiosła

Nasi rzemieślnicy

 

"TARNAWA"

Zabawki z drewna i rękodzieło artystyczne Mariusz Tarnawa

Pracownia Kuśnierska

Zbigniew Suchanek

Grawerstwo

Wyrób Odznak Irena Jagiełło