Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. v Bielsku-Białej je akciovou společností se smíšeným kapitálem, které akcionáři jsou: město Bielsko-Biała, jednotky územní samosprávy a společnosti působící v regionu Bielsko-Biała.

Cíle Agencji jsou realizované z fondu akcionářů, prostředků získaných vlastní podnikatelskou činnosti a jiných forem finanční podpory, včetně fondů a programů dostupných na krajské úrovni a Evropské unie.

Misí Agencji je poskytování služeb nejvyšší kvality prostřednictvím aktivace endogenního potencionálů a využitím dostupných pomocných finančních programů, které jsou financované z krajských a zahraničních prostředků a především z Evropské unie.

Úkoly Agencji jsou zaměřeny na simulování a vytváření podnikatelských postojů. V rámci této oblasti jsou realizovány činnosti na podporu a rozvoj konkurenceschopnosti společností a regionu. Současně se Agencja angažuje v podpoře činností v oblasti transplantace kostní dřeně v oblasti vytváření sítě spolupracovníků, umožňující efektivní propojení a využití potencionálů osob, společností, vysokých škol, výzkumných institucí, institucí z podnikatelského prostředí a místních a regionálních orgánů.

Agencja také provádí činnosti podporující mezinárodní spolupráci, včetně zavádění nejlepších postupů a navazování obchodních kontaktů.

Rozsah služeb, které Agencja nabízí, zahrnuje:

  • propagaci regionu a jeho hospodářského potenciálu,
  • komplexní pomoc pro malé a střední firmy v rámci Národního systému služeb pro malé a střední podniky, Národního inovačního systému, včetně odborného technického, organizačního, ekonomicky-finančního, právního, marketingového poradenství,
  • služby v rámci internacionalizace podniků,
  • podpora rozvoje nových firem pomocí kapitálových investicí do nových technologických podniků,
  • činnosti spojené se získáváním finančních prostředků z Evropské unie,
  • poradenská činnost,
  • školící a vzdělávací činnost,
  • realizace mezinárodních projektů v rámci Evropské územní spolupráce, Programu horizont 20-20 a COSME,
  • získávání, spravování a obrat nemovitostmi.