Po sametové revoluci v roce 1990 došlo k osamostatnění všech obcí začleněných pod střediskovou obec Hnojník. Byly to obce Dolní Tošanovice, Horní Tošanovice, Hnojník, Komorní Lhotka, Střítež, Smilovice, Řeka, Třanovice a Vělopolí. Přestože každá obec začala hospodařit a rozhodovat o své budoucnosti samostatně, mnozí cítili potřebu se setkávat a společně řešit některé problémy. Vyústěním pak v roce 1998 bylo založení Sdružení obcí povodí Stonávky, jejímž cílem bylo posílit spolupráci nejen mezi jednotlivými obcemi, ale i se zahraničními partnery. Zakládajícími členy byly obce Dolní Tošanovice, Horní Tošanovice, Hnojník, Střítež, Smilovice, Řeka, Třanovice a Vělopolí, poté přistoupila obec Komorní Lhotka a v roce 2001 obec Ropice.

Základním cílem Sdružení obcí povodí Stonávky je rozvoj obcí a jejich vyrovnání se evropským standardům a vývojovým trendům 21. století ve všech oblastech lidského života, zejména snižování nezaměstnanosti, zlepšování životního prostředí, rozvoj ekonomiky, infrastruktury, cestovního ruchu a dalších oblastí. Sdružení obcí vyvíjí aktivity v přípravě a tvorbě rozvojových programů. Jsou využívány možnosti finanční podpory z Programu rozvoje venkova spravované Ministerstvem pro místní rozvoj. Velkým pomocníkem při přípravě byly Třanovice služby o.p.s., jejíž úlohu pak převzala všemi obcemi sdružení v roce 2000 založena obecně prospěšná společnost STONAX, o.p.s. Vývoj v mikroregionu vedl k navázání kontaktů se zahraničními partnery. V roce 2003 byla uzavřena smlouva o spolupráci s obcí Jaworze v Polsku, v následném období se Sdružením obcí Mikroregion Terchovská dolina na Slovensku, s obcemi Jászentándras a Jászboldogháza v Maďarsku a zatím poslední spolupráce byla podepsána v roce 2016 s okresem Kovačica v Srbsku.
V současné době je předsedou sdružení Miloslav Hampel, starosta obce Komorní Lhotka.

Mikroregion obcí povodí Stonávky se rozkládá na území Těšínských Beskyd a Těšínského Slezska a pojmenovaný je po říčce Stonávka, která pramení na katastru obce Komorní Lhotka. Krajinný ráz obcí je rozmanitý, některé obce se nacházejí v podhůří, jiné spíše v pahorkatině, krajinou se línou potůčky a říčky, najdeme zde smrkové i bukové lesy nebo i skály. Mikroregionem rovněž prochází historické křížení cest, které spojuje sever s jihem (Polsko – Morava – Rakousko) a západ s východem (Čechy – Slovensko). Strategicky tedy leží ve velmi zajímavém místě.

Turista v našich obcích může zhlédnout historický zámek, navštívit muzeum Třanovského nebo si odpočinout v bylinných lázničkách či pravé finské sauně. Příznivci aktivního odpočinku mohou navštívit Beskydy, a to pěšky, na kole nebo i na koni, mohou si vyzkoušet horolezecké umění nebo si zaplavat pod splavem Stonávky a v zimě si zalyžovat na nejdelší sjezdovce v Těšínských Beskydech.

V našem regionu najdete kulturní památky, přírodní rezervaci, chráněnou krajinnou oblast a mnoho dalších zajímavostí, které dotvářejí charakter našeho regionu.