Po rewolucji aksamitnej w roku 1990 doszło do wyodrębnienia wszystkich gmin należących pod gminę Hnojník. Były to gminy Dolní Tošanovice, Horní Tošanovice, Hnojník, Komorní Lhotka, Střítež, Smilovice, Řeka, Třanovice i Vělopolí. Pomimo że każda gmina zaczęła samodzielnie zarządzać i decydować o swej przyszłości, wielu odczuwało potrzebę się spotykać i rozwiązywać niektóre problemy wspólnie. Wynikiem było założenie w roku 1998 stowarzyszenia gmin dorzecza rzeki Stonávky, którego celem było wzmocnienie współpracy nie tylko pomiędzy poszczególnymi gminami, ale także z partnerami zagranicznymi. Gminami założycielskimi były: Dolní Tošanovice, Horní Tošanovice, Hnojník, Střítež, Smilovice, Řeka, Třanovice i Vělopolí, następnie dołączyła gmina Komorní Lhotka i v roku 2001 gmina Ropice.

Podstawowym celem stowarzyszenia gmin dorzecza rzeki Stonávky jest rozwój gmin i ich dostosowanie do standardów europejskich i tendencji rozwojowych 21. wieku we wszystkich obszarach życia ludzkiego, a w szczególności zmniejszania bezrobocia, poprawa środowiska, rozwój gospodarki, infrastruktury, ruchu turystycznego i innych obszarów. Stowarzyszenie gmin rozwija działalności dotyczące przygotowań i tworzenia programów rozwojowych. Są wykorzystywane możliwości wsparcia finansowego z Programu rozwoju obszarów wiejskich zarządzanego Ministerstwem rozwoju regionalnego. Wielkim pomocnikiem w przygotowaniach była spółka Třanovice služby o.p.s., której rolę następnie przejęła w roku 2000 powstała spółka pożytku publicznego STONAX, o.p.s. Rozwój w mikroregionie doprowadził do nawiązania kontaktów z zagranicznymi partnerami. W roku 2003 była zawarta umowa o współpracy z gminą Jaworze w Polsce, w następującym okresie ze stowarzyszeniem gmin Mikroregion Terchovská dolina na Słowacji, z gminami Jászentándras i Jászboldogháza na Węgrzech, a jak na razie ostatnia współpracy była podpisana w roku 2016 z powiatem Kovačica w Serbii.
Obecnie jest przewodniczącym stowarzyszenia Milostav Hampel, burmistrz gminy Komorní Lhotka.

Mikroregion gmin dorzecza Stonávky leży na terenie Beskidu Cieszyńskiego i Śląska Cieszyńskiego, a jego nazwa pochodzi od rzeczki Stonávky, która ma źródło w obszarze katastralnym gminy Komorní Lhotka. Krajobraz gmin jest zróżnicowany, niektóre gminy znajdują się na terenach podgórskich inne zaś w regionie pagórkowatym, obszarem płyną potoczki i rzeczki, znajdziemy tutaj świerkowe i bukowe lasy i także skały. Mikroregionem przechodzi również historyczne skrzyżowanie dróg, które łączą północ z południem (Polska – Morawy – Austria) i zachód ze wschodem ( Czechy – Słowacja). Więc strategicznie leży w bardzo interesującym miejscu.

Turysta w naszych gminach może zobaczyć historyczny zamek, odwiedzić muzeum Třanovskiego lub zrelaksować się w łaźniach ziołowych lub prawdziwej saunie fińskiej. Zwolennicy aktywnego wypoczynku mogą odwiedzić Beskidy, a to piechotą, na rowerze lub konno, mogą wypróbować sztukę wspinania się lub popływać w Stonávce i zimą pojeździć na nartach w Cieszyńskich Beskidach.

W naszym regionie znajdują się zabytki kultury, rezerwat przyrody, chroniony obszar krajobrazowy i wiele innych ciekawości, które kształtują charakter naszego regionu.