Zapraszamy do zapoznania się z analizą potencjału turystycznego pogranicza polsko-czeskiego pod kątem występowania rzemiosła.
Analiza miała na celu zidentyfikowanie rzemiosł charakterystycznych dla regionu, w tym rzemiosł zanikających . W analizie można znaleźć informacje na temat zakładów rzemieślniczych w regionie, ich specyfiki działalności czy też historii. Ponadto wskazano w niej walory turystyczne regionu, ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnych rzemiosł.
Mamy nadzieje, że raport zawierający analizę potencjału regionu jest dokumentem na tyle bogatym w informacje, że każdy znajdzie w nim cos dla siebie. Społeczność lokalna oraz młodzież szkolna znajdzie w raporcie ciekawe informacje o regionie, a także o zapomnianych zawodach. Lokalni rzemieślnicy znajdą w raporcie informacje o podobnych do swoich zawodach po drugiej stronie granicy co może zaowocować wymianą doświadczeń czy podjęciem współpracy. Dla przedstawicieli branży turystycznej raport może stać się inspiracją do skorzystania ze zidentyfikowanych potencjałów w prowadzonej przez siebie działalności. Przedstawiciele władz regionalnych natomiast pozyskają z raportu informacje istotne z punktu widzenia kształtowania wizji regionu.
Plik pdf można pobrać tutaj.