Seznamte se s analýzou turistického potenciálu česko-polského pohraničí pod úhlem výskytu řemesla.
Analýza byla zaměřena na identifikaci řemesel charakteristických pro daný region, včetně řemesel, které jsou na ústupu. V analýze je možné najít informace týkající se řemeslnických dílen v regionu, jejich specifika nebo historii. Navíc se v analýze nacházejí turistické hodnoty regionu, se zvláštním důrazem na tradiční řemesla.
Doufáme, že zpráva obsahující analýzu potenciálu regionu je dokument tak bohatý na informace, že v něm každý najde něco pro sebe. Místní společnost a školní mládež najde ve zprávě zajímavé informace o regionu a také o zapomenutých profesích. Místní řemeslníci najdou ve zprávě informace o podobných profesích po druhé straně hranice, co může vyústit ve výměnu zkušeností nebo ve spolupráci. Pro zástupce cestovního ruchu, se může zpráva stát inspirací, pro využití ve své působnosti některých informací. Zástupci úřadů zase získají ze zprávy informace důležité z hlediska formování vize regionu.
Soubor pdf je možné stáhnout tutaj.