Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza przedstawicieli branży turystycznej działających na terenie powiatów bielskiego i pszczyńskiego do wzięcia udziału w Wizycie studyjnej na terenie pogranicza polsko-czeskiego w dniach 20-21 września 2018r.

Wizyta ma na celu zaprezentowanie potencjału rzemiosła oraz walorów turystycznych regionu. W ramach wydarzenia zostaną zorganizowane wizyty w wybranych obiektach związanych z rzemiosłem pogranicza, jego historią oraz walorami turystycznymi regionu.

Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: pdaczkowska@arrsa.pl do dnia 14.09.2018r.

Zaproszenie

Formularz rejestracyjny

Program wizyty