Tradycyjne Rzemiosło

Filmy nt. rzemiosła pogranicza polsko-czeskiego

Filmy nt. rzemiosła pogranicza polsko-czeskiego

Zapraszamy do obejrzenia filmów promocyjnych prezentujących codzienną pracę rzemieślników pogranicza polsko-czeskiego na tle walorów turystyczno-kulturowych regionu. Przygotowaliśmy 8 filmów: 4 prezentujące zakłady rzemieślnicze z Polski i 4 z Czech. Wszystkie filmy dostępne są w dwóch wersjach językowych: polskiej i czeskiej. Zapraszamy do zakładki Działania oraz na nasz kanał na Youtube.

Czytaj więcej

Analiza potencjału turystycznego pod kątem występowania rzemiosł

Analiza potencjału turystycznego pod kątem występowania rzemiosł

Zapraszamy do zapoznania się z analizą potencjału turystycznego pogranicza polsko-czeskiego pod kątem występowania rzemiosła. Analiza miała na celu zidentyfikowanie rzemiosł charakterystycznych dla regionu, w tym rzemiosł zanikających . W analizie można znaleźć informacje na temat zakładów rzemieślniczych w regionie, ich specyfiki działalności czy też historii. Ponadto wskazano w niej walory turystyczne regionu, ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnych rzemiosł. Mamy nadzieje, że…

Czytaj więcej

Tradycyjne rzemiosła

Tradycyjne rzemiosła

Na pograniczu polsko-czeskim wyłoniliśmy tradycyjnych rzemieślników, którzy za cel stawiają sobie ochronę dziedzictwa kultury ludowej regionu i rzemiosła. Rzemiosła te mogą stać się wizytówką regionu, a odpowiednio prowadzone działania promocyjne, mogą przyczynić się do podniesienia potencjału turystycznego regionu i budowania poczucia przywiązania wśród obecnych i nowych turystów. Zapraszamy do poznania naszych rzemieślników w zakładce Opis projektu

Czytaj więcej

Rozpoczynamy projekt

Rozpoczynamy projekt

Rozpoczynamy prowadzenie projektu o nazwie „Życie tradycją komponowane” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Atrakcyjny turystycznie region boryka się z problemami bezrobocia czy migracji społecznej a turyści często wybierają inne destynacje turystyczne. Głównym założeniem projektu jest zatem wzmocnienie potencjału turystycznego regionu. Projekt zakłada wykorzystanie rzemiosł i regionalnych specjalności w celu…

Czytaj więcej