Zahajujeme projekt nazvaný „Život psaný tradicí“ spolufinancovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.
Atraktivní turistický region se potýká s problémy s nezaměstnaností a sociální migrací, a proto turisté volí jiné turistické destinace. Hlavním cílem projektu je tedy posílení turistického potencionálu regionu. Projekt zahrnuje využití řemesel a regionálních specialit za účelem zdůraznění atraktivity regionu. Činnosti a výsledky zahrnují: přehled analýz týkajících se regionu, propagační filmy, mobilní aplikace, Dny a Festival řemesla, Stezka místního řemesla.
Číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000258
Doba realizace: 01.09.2017 ‐ 31.12.2018
Celková částka projektu: 146.777,20€
Financování: 124.760,62€